Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Trasy v Česku

Poutní chrám Očišťování Panny Marie

Monumentální barokní stavba s druhou nejvyšší klenbou na Moravě. Je tradičním poutním místem. Dvě vysoké věže chrámu jsou svědky poutí, které se zde konají již více než 250 let. Při jejich příležitosti se v kostele každoročně slouží slavnostní poutní mše za účasti olomouckého arcibiskupa a za doprovodu místního chrámového sboru. V okolí kostela můžete obdivovat několik velkých soch, například sochu svatého Floriána, svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa. Kostel byl postaven architektem Klíčníkem v letech 1734-1756. V roce 1731 byla vedle kostela postavena tzv. mariánská rezidence, která sloužila především k ubytování pomocných kněží. Později byla tato budova s kostelem spojena zdí a dnes slouží jako fara. Stejně jako mnoho jiných míst na Moravě je i toto tradiční poutní místo opředeno legendami - do barokního kostela Očišťování Panny Marie prý lidé přicházeli obdivovat dřevěný obraz Panny Marie, který v noci zářil.