Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Olomoucké parky

Olomoucké parky jsou příslovečnými „plícemi“ města v srdci Hané, které obklopují v podstatě ze všech stran historické jádro.

Olomouc - Kokory

Bezručovy sady

Rozprostírají se pod středověkými a tereziánskými hradbami a díky jedinečným sceneriím, které vytvářejí skály, hradby i protékající Mlýnský potok, je procházka těmito sady výjimečným zážitkem. Architektonickou součástí Bezručových sadů je Jihoslovanské mauzoleum, společná hrobka s pozůstatky jihoslovanských vojáků, kteří během I. světové války zemřeli na území Moravy a Slezska. Park zdobí také památník Petra Bezruče, jehož jméno sady nesou. Z Bezručových sadů se schodištěm Jakubského výpadu dostanete nahoru na hradby do Parkánových zahrad Univerzity Palackého.

Olomouc - Kokory

Smetanovy sady

Jsou největším olomouckým parkem a tvoří je vysoké porosty kaštanů a lip. Součástí je i magnóliová zahrada, která je koncipovaná jako odpočinkový prostor. Na jaře poskytuje pohled na záplavu bílých a růžových květů, z nichž některé dosahují velikosti až 20 cm. Na podzim i v zimě zde upoutávají pozornost žlutě a červeně kvetoucí podivuhodné východoasijské a americké keře vilínů.

Olomouc - Kokory

Čechovy sady

Čechovy sady vznikly ve 30. letech 19. století. Čechovy sady jsou parkem určeným především k odpočinku. Součástí parku je Památník osvobození Olomouce sovětskou armádou odhalený v roce 1945, socha Boženy Němcové, profesora V. Navrátila a pomník věnovaný významnému olomouckému grafikovi Karlu. K architektonickým zajímavostem parku patří i pevnostní tzv. Litovelská brána, která byla ke vchodu do sadů přenesena v roce 1896.