Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Klášterní Hradisko

Klášter vznikl v 11. století jako sídlo benediktinů. Hradisko zažilo řadu katastrofických událostí a několikrát bylo pobořeno. Dnes má barokní podobu a je přes 200 let sídlem vojenské nemocnice. V jedné z jeho věží je expozice dějin kláštera.

Kaple Sv. Jana Sarkandera

Na místě dnešní kaple stávalo městské vězení, ve kterém byl roku1620 podroben útrpnému právu katolický kněz Jan Sarkander, jemuž je kaple zasvěcena. Na následky mučení zde Sarkander také zemřel. Současná podoba kaple pochází z počátku 20. století, kdy byla provedena radikální novobarokní rekonstrukce. V suterénu kaple se nachází originál mučícího skřipce a studna zbudovaná nad “zázračným léčivým pramenem”, z něhož ve vězení pil Jan Sarkander.

Kostel sv. Michaela

Trojice barokních kopulí michalského kostela, první kopulové stavby na Moravě, dotváří charakteristické panoráma města. Kostel vznikl ve 13. století a po švédské okupaci města v 17. století prošel výraznou přestavbou. Sochy na jeho hlavním průčelí patří k nejhodnotnějším dílům olomouckého barokního sochařství. Zvláštností kostela je i poustevna – pod kostelem je podzemní jezírko. Prostory jezírka slouží k tichému rozjímání, pramen nikdy nevysychá.

Svatý Kopeček - Olomouc

Kostel sv. Mořice

Kostel sv. Mořice patří k nejvzácnějším stavbám období pozdní gotiky na Moravě. Roku 1412 byla vystavěna 46 m vysoká věž, jejímž původním účelem zřejmě bylo varovat obyvatele města před požáry. Věž je vybavena architektonicky zajímavým dvojitým točitým schodištěm, dnes slouží jako rozhledna. S kostelem sv. Mořice je neodmyslitelně spjat každoročně konaný Mezinárodní varhanní festival (září), najdete tam varhany, které se řadí k těm největším ve Střední Evropě.

Kostel svatých Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje se nachází v olomoucké části Hejčín. Jedná se o kostel ve stylu neoklasicistního modernizmu. Jednoduchý exteriér kostela kontrastuje s bohatou výzdobou. 5. července 1932 byla stavba slavnostně vysvěcena. Kostelní věž je vysoká 65 m, na průčelí věže je umístěno bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje.