Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Olomouc - Kokory

Památník osvobození Velký Týnec

V roce 1921 byla nad Velkým Týncem postavena velká kamenná mohyla - Památník osvobození. Nachází se v místech, kde kdysi stávalo hradiště. Stavbu, koncipovanou jako Památník osvobození, navrhl místní rodák, architekt František Kolář. Slavnostního odhalení 18. září 1921 se zúčastnil i prezident Československé republiky T. G. Masaryk. Tuto událost připomíná nedaleký pamětní kámen. Na čelní straně mohyly je nápis 1620-VSTALŤ JEST-NÁROD OSVOBOZENÝ-1918. Na mohyle byla umístěna pamětní deska připomínající smrt 31 mužů z Týnce, kteří padli na frontě během první světové války, včetně jednoho z dvaceti občanů, kteří vstoupili do československých zahraničních legií. Později byla doplněna pamětní deska obětem druhé světové války. Impozantní mohyla stojí na kopci Hradisko v nadmořské výšce 299 m, kousek od ní stojí dřevěný kříž, kolem něj je ohniště s posezením a lavičky. Je to krásná vyhlídka, za příznivého počasí je odtud krásný výhled nejen na samotnou obec, ale i na Olomouc.