Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Dub nad Moravou - Kojetín

Městské muzeum Kojetín

V muzeu si můžete prohlédnout expozici zaměřenou na život na Hané na konci 19. století, výstavu věnovanou staré technice nebo nahlédnout do "Hrozného sklepa". S historií židovské menšiny v Kojetíně se můžete seznámit v bývalé synagoze.

Jak se žilo na Hané

Návštěvníci muzea uvidí předměty, které byly v minulosti součástí každodenního života Hanáků, například obrázky malované na skle, hanácké kroje, keramiku, porcelán, sbírky hodin nebo původní hanácký nábytek. Výstava představuje také zemědělské nářadí, originální obrazy Marie Gardavské a předměty související s lidovými řemesly.

Pojďte a bojte se!

Najdete zde také expozici nazvanou "Hrozný sklep", která není historicky podložená ani nesouvisí s Kojetínem, ale slouží pouze jako atrakce. Jak už název napovídá, jedná se o atrakci, která má ve vás, návštěvnících, vzbudit strach. Ne však strach v pravém slova smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že vše je jen jako.

Když byla technologie ještě v plenkách

Výstava věnovaná technickým skvostům z dob našich pradědečků a prababiček. První část expozice je věnována unikátním technickým kuriozitám, uvidíte například originální masážní stroj omega, staré psací stroje nebo historické fotoaparáty z různých časových období. První části dominuje také koutek věnovaný starým gramofonům, hracím skříňkám a rádiím. Ve druhé části se návštěvníci setkají s technikou každodenní domácnosti, jak ji znaly naše babičky. Kromě krásné sbírky žehliček a mlýnků můžeme obdivovat staré sporáky, šicí stroje, vařiče, trouby a roboty, které bývaly nezbytným vybavením každé domácnosti. Některé z exponátů si mohou návštěvníci sami vyzkoušet.

Židovský koutek

Pro zájemce o historii židovské menšiny v Kojetíně je v bývalé židovské synagoze otevřen Židovský koutek. Zájemci o toto téma mohou navštívit tuto malou expozici a seznámit se se stručnou historií židovské komunity v Kojetíně od jejího příchodu až po nucený masový odchod ve 40. letech 20. století, kdy byli Židé nacisty a jejich pomahači systematicky a nelidsky likvidováni.