Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Novinky

ZVEME NA JARNÍ PUTOVÁNÍ PO CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE Z KOPČAN DO MIKULČIC

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje zve příznivce turistiky a kulturního dědictví na jednodenní putování po Cyrilometodějské stezce z Kopčan do Mikulčic po stopách Velké Moravy s průvodci. Akce se uskuteční v neděli 28. 4. 2024 od 10 hodin. „Každý rok pořádáme několik putování po cyrilometodějských trasách. Jen v Česku čítají tyto trasy asi 930 km a sbíhají se na Velehradě. Na Slovensku je to dalších 570 km. Letošní turistickou a poutní sezonu zahájíme v česko-slovenském příhraničí na cyrilometodějské trase vedoucí z Kopčan do Mikulčic. Některé památky na trase připomínají slavné období Velké Moravy. Upozorňujeme tak na naše společné kulturní kořeny a dědictví,“ řekl předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Lubomír Traub.

Trasa vedoucí rovinatou lužní krajinou v blízkosti řeky Moravy spojuje hned několik unikátních památek. Začíná u zrekonstruovaného Hřebčína z 18. století, kde je k vidění například bývalá kaple nebo reprezentační místnosti. Pokračuje ke kostelu sv. Markéty Antiochijské, která je jedinou dochovanou stavbou ve střední Evropě, jež pamatuje časy Velké Moravy. V její blízkosti se nachází zrekonstruovaná Kačenáreň s muzeem a informačním centrem, dřívější zemědělská usedlost. Na českou stranu se dostaneme přes říční státní hranici novodobou Lávkou Velké Moravy, která byla zprovozněna v r. 2019. Putování přes Přírodní park Mikulčický luh zakončíme prohlídkou Slovanského hradiště v Mikulčicích a poodkryjeme poklady velkomoravské minulosti, které jsou zde předmětem systematických archeologických výzkumů od 50. let 20. stol.

Akce se koná ve spolupráci s těmito partnery: Záhorské múzeum Skalica – expozícia Múzeum Kopčany, obec Kopčany, Trnavský samosprávny kraj, Slovanské hradiště v Mikulčicích, Jihomoravský kraj, Region Slovácko.

Upozornění: Kapacita je omezena počtem 50 osob! Registrace nutná přes webovou stránku akce: Putování po Cyrilometodějské stezce z Kopčan do Mikulčic | Cyril and Methodius Route - Cultural Route of the Council of Europe (cyril-methodius.cz)

Mapa trasy: https://mapy.cz/s/jejuvovepa
Časové rozmezí: 28. 4. 2024, 10.00 – 16.00 hod

Harmonogram akce:
10.00 – 10.15 Sraz u IC Kopčany a zahájení putování: rozdání pasů a informace o Cyrilometodějské stezce, trasách a jejich značení (EKSCM), razítko do pasu.
10.15 – 10.45 Prohlídka Hřebčína (vybudovaného F. Š. Lotrinským, manželem Marie Terezie v r. 1745). Návštěva části původní stáje, bývalé kaple a bývalé reprezentační místnosti v tzv. Malém Kaštieli.
10.45 – 12.00 Přesun ke kostelu sv. Markéty Antiochijské + prohlídka a výklad o jeho vzniku a významu.
12.00 – 12.10 Přesun k objektu Kačenárny (razítko).
12.10 – 12.50 Prohlídka zrekonstruované Kačenárny.
12.50 – 14.00 Přesun – Múzeum Kačenáreň – Lávka Velké Moravy – Slovanské hradiště Mikulčice.
14.00 – 16.00 Prohlídka areálu a expozice Slovanské hradiště Mikulčice, rozhledna v návštěvnickém centru (razítko), možnost rychlého občerstvení v bistru.
16.00 Konec akce.

Organizátorem zajištěn autobus pro svoz z hradiště na trase Mikulčice – Hodonín – Kopčany.
Změna programu vyhrazena. Vstupné na akci a do objektů dobrovolné.

Kontakty na hlavního organizátora:
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika
info@cyril-methodius.eu www.cyril-methodius.cz FB @cyril.methodius.route