Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Svatý Kopeček - Olomouc

Fort Radíkov

Fortová pevnost z let 1871-1876 byla vybudována jako součást “Císařsko-královské olomoucké pevnosti”. Konstrukčně se jedná o jednovalový dělostřelecký fort, je to architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt. V současné době fort spravuje občanské sdružení Fort Radíkov o.s., nabízí mimo historii i další volnočasové aktivity. Jsou to nejen komentované prohlídky, ale také řada zážitkových aktivit. Můžete si tady zastřílet ze vzduchovek, vyzkoušet házení vrhacími noži, geocaching, hledání „pokladů“ pomocí detektoru kovů, kanadské dřevorubecké hry nebo třeba jen opéct buřty na ohni.