Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Svatý Kopeček - Olomouc

Sloup Nejsvětější Trojice - UNESCO

Sloup Nejsvětější Trojice – UNESCO Snad nejznámější památkou Olomouce je, po zapsání v r.2000 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Sloup byl postaven v letech 1716-1754 jako okázalá oslava katolické církve a víry, částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení moru. Sloup je vysoký 35 m a představuje nejvyšší sousoší ČR. Sloup je ozdoben více než čtyřiceti sochami, dominují mu pozlacené měděné sochy Nejsvětější Trojice (Otec, Syn a Duch svatý) doprovázené archandělem Gabrielem na vrcholu a socha Nanebevzetí Panny Marie na dříku pod nimi. Sloup uvnitř ukrývá také malou kapli s reliéfy znázorňujícími oběti bohu Kaina, Ábela, Noema a Abraháma. Je zde vyobrazena také Ježíšova smrt na kříži v pozadí s městy Olomouc a Jeruzalém. Kaple je v sezoně otevřená, máte i možnost prohlídky s průvodcem.