Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kokory - Dub nad Moravou

Zámek Citov

Po zrušení kláštera v roce 1782 připadl Citov náboženskému fondu a královská komora jej v roce 1827 prodala bratřím Pauspertlovým z Drachenthalu. Tobiáš Pauspertl dal dosavadní zámeckou budovu stojící u panského dvora strhnout a na jejím místě postavit empírový zámek. Stavbu provedl stavitel Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce 1845. Od Pauspertlů zdědili zámek v roce 1908 rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Okolo zámku byl založen přírodně krajinářský park. Dnes zámek slouží potřebám obce a není přístupný veřejnosti. Park je přístupný, je zde několik krásných zákoutí, fontány a herní prvky pro děti.