Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kostel Všech svatých

První kostel a faru ve vsi Hradisko založil premonstrátský klášter Hradisko u Olomouce zřejmě někdy ve 13. století, kdy je prvně doloženo působení řeholníků na místní faře. Tehdy ještě tvořilo Hradisko s Bezměrovem jednu obec (k rozdělení došlo v r. 1698). V místě dnešního kostela stál původně dřevěný kostelík, který byl vybudován nad hroby významných šlechticů. V 16. století při úpadku katolické církve byl kostel téměř zpustošen. Roku 1560 byla fara nekatolická a kněží sloužili mše v opuštěném kostele. Z roku 1582 se dochovala zpráva, ve které napomíná biskup Stanislav Pavlovský majitele Hradiska Jana Purcharta Černického, aby dal opravit zpustlý kostel. V roce 1591 byl uveden na nově postavenou faru kněz, řeholník Šimon. V té době měl kostel dva oltáře, čtyři zvony, stříbrný pozlacený kalich s patenou, monstranci, ciborium, kříž, šest ornátů a 40 obrazů.

Posledním samostatným farářem v Hradisku byl farář Pavel Svitavský (1610-1616). Od té doby Hradisko patřilo k farnosti Panny Marie v Kroměříži a kostel začal chátrat. V roce 1625 již neměl ani sakristii, křtitelnici ani zvon. V roce 1760 byla zahájena stavba nového kostela v pozdně barokním slohu, která byla dokončena roku 1776. Poté byl chrám vysvěcen arcibiskupem Theodorem z Colloreda. Kolem roku 1782 byl zhotoven Františkem Vavřincem Korompayem oltář, ale již v roce 1876 byl pořízen nový hlavní dřevěný oltář, napodobující pozdní baroko. Po vloupání v roce 1928 byl kostel upraven do dnešní podoby.

Zdroj: www.kudyznudy.cz