Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kokory - Dub nad Moravou

Zvonkohra v Brodku u Přerova

Jedinečným prvkem Brodku je zvonkohra. Jejích 22 zvonů pochází ze zvonařské dílny rodiny Dytrychových a architektonické řešení je dílem výtvarníka Jiřího Studenského. Zvony jsou zavěšeny v kruhu na kovové konstrukci ve tvaru zvonu, která je postavena nad kruhovou plochou a obklopena vodou. Tato plocha symbolizuje hanáckou rovinu a voda (vodní nádrže) symbolizuje vodní toky, které ji obklopují. Největší zvon váží 220 kg, nejmenší 5 kg. Poprvé se zvon rozezněl 1. ledna 2000 v 00.00 hodin. Do jejího programu lze uložit až 100 melodií s možností dalšího rozšíření. Zvonkohra se spouští denně v 18.00 hodin, v neděli a o svátcích také ve 12.00 hodin. Zároveň ji lze kdykoli spustit ručně nebo po připojení k elektronické klávesnici hrát přímo jako na klasický nástroj.