Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Zámek OkrouhliceZámek Okrouhlice

 

První konkrétní zmínka o Okrouhlici se nachází v knihách vilémovského kláštera k roku 1388. Tehdy opat Petr prodal Okrouhlici a Chlístov Bernardovi, jenž se následně po Okrouhlici i psal. On či některý z jeho příbuzných vystavěl nad řekou Sázavou tvrz. Tehdy se zřejmě jednalo o obytnou věž s dřevěnými přístavbami. Na západě a severu, kde stály domy obce, musely být vybudovány hradby či alespoň palisády, které přiléhaly až k budově tvrze. Přístupová cesta vedla od brodu okolo mlýna ke tvrzi.

V roce 1454 je jako majitel uváděn Tomek z Kněnic, zakladatel vladyckého rodu Okrouhlických z Kněnic. Následně zřejmě došlo k rozdělení statku, neboť k roku 1527 je jako majitelka uváděna Lidmila z Libodršic a krátce i Mikuláš mladší z Dobřenic. Ve stejném roce Okrouhlici zřejmě držel i Václav Okrouhlický z Kněnic, připomínán je ovšem až o rok později. V roce 1539 je jako majitel uváděn Jan Okrouhlický z Kněnic. Tyto časté změny majitelů vedly zřejmě k neplnění povinnosti platit daně, takže Adam z Dobřenic byl v roce 1542 přinucen Okrouhlici zastavit. Za husitských válek však zájem postupně upadal.

Kolem roku 1590 přešla Okrouhlice spolu s nedalekou Světlou do majetku Mikuláše Trčky z Lípy. Obec i tvrz tehdy byly ve velmi špatném stavu. Mikuláš Trčka tedy statek vyplatil a připojil ke světelskému panství. Tvrz se tehdy ponechala a vlastní obec byla svedena pod dvůr, který v ní stával, a prostřednictvím toho připojena ke Světlé. V držení Trčků z Lípy zůstal do roku 1634, kdy byl Adam Erdman Trčka z Lípy zavražděn v Chebu.

In 1680, Count Ferdinand of Waldstein apparently had a two-winged castle with St. Anne's Chapel and a ballroom built on the site of the fortress. He had the surroundings of the castle landscaped into a garden, which was complemented by a gazebo and a pond. It was then separated from the village square by a wall with an outbuilding, the so-called Drábovňa. After his death in 1696, Count Kornel bought the property in Okrouhlice, but in 1708 it was bought by the free lord Michal Asháč Kirchner. In the same year, however, the Imperial Privy Council is also listed as the owner and from 1692 Count Jan Petr Straka of Nedabylice and Libčany, who bought it for 120,000 gold coins. He had the chateau and its surroundings rebuilt - for example, he built a brewery to the north of it on the site of a defunct sheepfold. It is difficult to locate it today, but it probably stood under Hyrš's farm. At the same time, the chateau's granary was probably built and in 1848 a fountain in the courtyard with a water supply from the pond on the northern edge of the village.

On 7 January 1861, the castle was hit by fire, which quickly spread to the surrounding buildings. Although it was no longer inhabited by the nobility, the castle was quickly rebuilt using the Straka Foundation. The reconstruction was led by Martin Urban from Německý Brod, as evidenced by a record found in the tower's poppy. The same record documents the placement of a new metal turret on the repair tower on 6 August 1861. This turret was made by Matěj Skala, also from Německý Brod. The tower was repaired again in 1883. During the repairs, one floor of the tower was taken down, so that the castle no longer reached its original monumentality. Neither the original clock tower nor the stucco was restored. In 1847, the chateau chapel was consecrated, gradually dismantled and for some time served as an office. For a time, the castle housed a shelter for impoverished noblewomen. In the 20th century it was part of the operation of a nearby distillery, it was a branch of the Karlovy Vary Porcelain Company (until 2003)[2] and there were also apartments. Now (2016) the castle is abandoned and its reconstruction is under preparation.