Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Dub nad Moravou - Kojetín

Biocentrum Kojetín

Biocentrum, nacházející se v prostoru „Pod oborou“, se rozkládá na cca 10 hektarech. Utváří ho soustava průtočných a neprůtočných tůní (sedm velkých tůní a desítky tůněk), vodních příkopů a manipulačních objektů. Celý komplex citlivě vytvořených prvků umožní trvalou existenci přirozeného ekosystému. Biocentrum, které vyrostlo na místě mokřadu a podmáčených ploch, slouží především k zadržení vody v krajině, pro vegetaci i reprodukci mnoha ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin a mimo jiné i jako poldr na ochranu před povodněmi.

Část biocentra je zpřístupněna i turistům, kteří se na zhruba dvoukilometrové procházce naučnou stezkou mohou seznámit s lokálními přírodními hodnotami, pověstmi, historií i současností našeho města. Informační tabule stezky jsou navrženy tak, aby turisté získali informace aktivním způsobem – jsou do nich zakomponovány herní a pohyblivé prvky, díky nimž si mohou prověřit stávající znalosti nebo objevovat novinky ze světa přírody a života na zemi. Na stezce naleznou návštěvníci i odpočinkové zóny vybízející nejen k tichému pozorování fascinujícího řádu přírody, ale i ke zklidnění, uvolnění mysli a relaxaci.