Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Vyšní Kamenitý - Bílý Kříž

Zvonička Bilý Kříž

Dřevěná zvonička na beskydském Bílém Kříži pod vrcholem Súlova, stávala původně při staré dřevěné hospůdce, která poskytovala jednoduché pohostinství v této části hor již ve druhé třetině 19. století. Zvonička se stala s rozvojem turismu na konci 19. století vítanou turistickou atrakcí a za 20 krejcarů si na její zvon mohl zájemce kdykoliv zazvonit. S výstavbou nového hotelu Bílý Kříž v roce 1924 však vzala zvonice za své. V blízkosti hotelu byla vystavěna nová dřevěná zvonička, ne však kopie té staré. Bohužel se v současné době jedná o chátrající stavbu.