Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Bazilika minor Navštívení Panny Marie

Bazilika na Svatém Kopečku je nepřehlédnutelnou dominantou celého okolí Olomouce. Kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku byl po staletí cílem tisíců poutníků a i dnes patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice. Podle legendy založil poutní místo olomoucký měšťan a obchodník s vínem Jan Andrýsek postavením kaple, o kterou ho ve snu požádala Panna Maria. Hlavní pouť se koná na svátek Navštívení Panny Marie (31. května), v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a následující pondělí a úterý a také poslední neděli v říjnu.

Chrám vybudovali premonstráti v 17. a 18. století na místě kapličky, kterou zničili Švédové. Unikátní je orientace chrámu, kdy hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Kněz, který žehnal od oltáře věřícím, díky tomu prý při otevřených dveřích žehnal i klášteru. V roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor. Toto významné poutní místo prošlo dlouhodobou rekonstrukcí, jejíž druhá etapa byla dokončena v roce 2021. Díky rekonstrukci je nyní tento barokní skvost v perfektním stavu a návštěvníků se nově otevírají dosud uzavřené prostory. Novinkou je tak např. prohlídkový okruh, který zavede návštěvníky na kůr, odkud je jedinečný pohled do chrámu, provede je také dosud nepřístupnými reprezentačními sály. Návštěvníci mohou navštívit také Svatokupecké muzeum, v němž jsou vystaveny monstrance, relikviáře, mešní roucha a nebude chybět ani expozice poutnictví. Prohlídkový okruh muzeem má dvacet zastavení s popisky a QR kódy, přičemž první zastavení se nachází už venku před bazilikou.