Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Svatý Kopeček - Olomouc

Arcidiecézní Muzeum

Arcidiecézní muzeum sídlí v budovách kapitulního děkanství a v areálu národní kulturní památky Přemyslovský palác. Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác Jindřicha Zdíka (Přemyslovský palác) a kaple sv. Barbory. Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16.století. Součástí objektu je i koncertní sál “Mozarteum”, pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele W. A. Mozarta. Muzeum nabízí také 25 sluchátek audioprůvodce v češtině, angličtině, němčině a polštině.

Stálá expozice

Románský biskupský palác
Jedná se o nejvýznamnější stavební památku palácového typu v českých zemích. Podle průzkumů palác vznikl těsně před polovinou 12. století.

Ke slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě II
Stálá expozice Arcidiecézního muzea je sestavena do dvou základnách okruhů, z nichž první nazvaný Umění olomoucké diecéze je koncipován chronologicky a zahrnuje všechny umělecké obory (architektonické fragmenty, malířství, sochařství, umělecké řemeslo – zlatnické práce i textilie aj.).
V dalším expozičním okruhu nazvaném Sběratelství olomouckých biskupů je představena obrazová kolekce zahrnující významná díla italské, nizozemské i středoevropské provenience. Původ sbírky sahá do 17. století a tvoří jednu z nejkvalitnějších středoevropských kolekcí starého malířství.

Muzeum prošlo rekonstrukcí a v dubnu 2023 se opět otevřelo. Představuje nejen rozšíření stávajících expozic, ale především novou stálou expozici – Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí. Její velká část bude patřit novým médiím a digitálnímu obsahu – např. virtuální vizualizace prostoru svatováclavského návrší – v pravěku, středověku a novověku, nebo např. edukační místnost s virtuální herní konzolí, kde si budou moci zájemci vyzkoušet stavbu katedrály.