Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Svatý Kopeček - Olomouc

Arcibiskupský Palác

Arcibiskupský palác je od svého vzniku a do současnosti sídelní rezidencí olomouckých biskupů a od roku 1777 také arcibiskupů. Arcibiskupská rezidence je významným příkladem barokní palácové architektury na Moravě. V průběhu své historie byl svědkem řady významných událostí, z nichž je možno zmínit např. návštěvu Marie Terezie, intronizaci císaře Františka Josefa I., uzavření mírové smlouvy známé jako tzv. “Olomoucké punktace” či návštěvu papeže Jana Pavla II. V současné době je veřejnosti zpřístupněn jeden prohlídkový okruh, který zahrnuje reprezentační sály Arcibiskupského paláce situované v prvním patře. Interiéry mají dochovanou bohatou rokokovou, empírovou a neobarokní výzdobu a jsou vybaveny dobovým mobiliářem. Právě tyto místnosti jsou spjaty s nejvýznamnějšími událostmi, které se v budově odehrály.