Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Kulturní stezka Rady Evropy

Cyrilometodějská stezka

Objevte hluboký, jedenáct století trvající dopad
na kulturní historii a kulturní identitu Slovanů

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se věnuje okazu spolupatronů Evropy, sv. Cyrila a Metoděje. Šířením pozitivních evropských hodnot, které sv. Cyril a Metoděj v 9. století vytvářeli a jako spolupatroni Evropy stále vytvářejí, přispívá Cyrilometodějská stezka k modernímu evropanství – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu. V dnešní těžké době tyto hodnoty nabývají mimořádného rozměru. Prosíme přátele kulturních stezek, aby v rámci svých možností podpořili obyvatele Ukrajiny ať už finančními nebo jinými způsoby. Děkujeme.

KULTURNÍ STEZKA
RADY EVROPY

Program Kulturní stezky, který zahájila Rada Evropy v roce 1987, představuje prostřednictvím cesty napříč časem a prostorem, jak různé evropské kultury a státy přispívají ke společnému evropskému kulturnímu dědictví.

Kulturní stezky prokazují rozmanitosti živých kultur a kombinace místního dědictví s evropskými myšlenkami. Umožňují objevování nových destinací a vrhají světlo na zapomenuté nebo skryté aspekty společného dědictví.

KULTURNÍ STEZKA
RADY EVROPY

Kulturní cesty uvádějí do praxe základní hodnoty Rady Evropy: lidská práva, kulturní demokracii, kulturní rozmanitost a identitu, dialog, vzájemnou výměnu a obohacování napříč hranicemi a staletími. V roce 2022 existuje 48 certifikovaných Kulturních stezek Rady Evropy.

Síť slovanské kultury

Od prvního slovanského písma – hlaholice – a staroslověnštiny až po současnost.

Síť lokalit

Zajímavá místa spojená s šířením cyrilometodějského odkazu.

Síť tras

Inspirovaná putováním slovanských misionářů a jejich následovníků.

Síť akcí

Kulturní a vzdělávací aktivity po celý rok.

Síť produktů

Koordinované pod společným logem Cyrilometodějské cesty.

Síť institucí

Udržujících dědictví svatých Cyrila a Metoděje.

Co je Cyrilometodějská stezka

Připomenutí a inspirace cyrilometodějským odkazem, zhodnocení křesťanských tradic a kultury zemí spojených s misií svatých Cyrila a Metoděje a také jejich následovníků, vytváří v Evropě zajímavé téma pro poznávání.

Cíle sdružení EKSCM

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je mezinárodní sítí partnerů, která se snaží zviditelnit a zachovat jedinečné evropské dědictví, autentický příběh cyrilometodějské mise.

Členství ve sdružení EKSCM

Sdružení je otevřeno novým členům, kteří mají zájem podpořit jeho cíl – vytvoření udržitelné partnerské sítě rozvíjející mezinárodní kulturní stezku tematicky zaměřenou na cyrilometodějský odkaz.

Zájmová místa

Objevte místa spojená s cyrilometodějským dědictvím.

NOVINKY

Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra

V Památníku Velké Moravy ve Starém Městě bylo slavnostně otevřeno nové Cyrilometodějské centrum. Cyrilometodějská stezka získala v nové expozici Příběh Konstantina a Metoděje také prostor pro svoji prezentaci. Přijďte se seznámit s historií i novodobou stezkou do Starého Města.

Pozvání na letní tematické akce v Bratislavském kraji

Letní tematické akce na téma "Slované – jak žili a co nám nechali" byly připraveny v Bratislavském kraji na Slovensku. V září můžete navštívit, například, Stúrovské trhy v Modre nebo ukázky z dobového tábora s kuchyní s pásmem výkladů, ukázky soubojů a dobových řemesel ve Svätom Juru.

Pěší putování z Velehradu do Nitry propojilo hlavní místa cyrilometodějských oslav v České republice a na Slovensku

Na slovenských národních cyrilometodějských oslavách Nitra, milá Nitra bylo završeno týdenní putování z Velehradu do Nitry po 210 kilometrů dlouhé Cyrilometodějské stezce konané ve dnech 27. 6. – 5. 7. Poutníci z Velehradu přinesli do Nitry hlavním pořadatelům slavností – primátorovi města Nitra Marku Hattasovi, předsedovi Nitranského samosprávného kraje Milanu Belicovi a biskupovi Mons. Viliamu Judákovi – perníková srdce z Velehradu.

HUDEBNÍ PROJEKT MUSICA CORDIS – HUDBOU K SRDCI

Slavnostní koncert Musica cordis / Hudbou k srdci, Mládí – naděje pro budoucnost se uskuteční ve středu 29. června v 15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě při příležitosti evropského roku mládeže. Vystoupí vynikající mladý smyčcový soubor RB: ORCH & RADEK BLAHUŠ, Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína se sbormistrem Martinem Holúbkem a Pěvecký sbor Stojanova gymnázia, Velehrad se sbormistrem Filipem Mackem.

Velké letní putování ke cti sv. Cyrila a Metoděje z Velehradu do Nitry

Pre starobylú Nitru je veľkou cťou, že predstavuje jeden z dôležitých bodov na medzinárodnej Cyrilo-metodskej ceste. S radosťou privítame v našom meste pod Zoborom pútnikov z Velehradu a symbolickým živým mostom tak prepojíme centrá uchovávajúce veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu. Verím, že tohtoročné putovanie obohatí mozaiku dlhoročnej spolupráce s Európskou kultúrnou cestou sv. Cyrila a Metoda.

XXXIII. ročník Cyrilometodských dní v Terchové

32. ročník Cyrilometodských dní konaný v Terchové 3.–5. 7. přibližuje nadčasový odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Nedílnou součástí programu bude letos kromě mší svatých a dalších duchovních akcí, koncertů vážné hudby, chrámového zpěvu a folklorních vystoupení atd.

Cyklistické poutě Nitra - Trnava 3. července 2022 a Trnava - Nitra 4. července 2022

U příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje připravujeme rozšíření Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje o cyklotrasu, která povede z Nitranského hradu - sídla biskupa Nitranské diecéze do sídla Trnavské arcidiecéze.

PUTUJME
BEZ HRANIC

Poznejte příběhy památných míst Moravy a Slovenska, řešte kvízové otázky a tajenku napsanou hlaholicí. Poznejte odkaz Velké Moravy, odkaz našich předků.

cs_CZČeština