Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Cyrilometodějská stezka

Kulturní stezka Rady Evropy

ZÁŽITEK | POZNÁNÍ | UVĚDOMĚNÍ

Objevte jedenáct století trvající výrazný vliv
na kulturní dějiny a kulturní identitu Slovanů.

Poznejte
Cyrilometodějskou stezku

Poznávání spojené s pohybem v přírodě a návštěvou kulturních památek a institucí, které uchovávají kulturní dědictví Slovanů. Vydejte se po trasách stezky, objevte kulturní dědictví Cyrila a Metoděje nebo se seznamte se sdružením. Pak se dozvíte více informací o této jedinečné Kulturní stezka Rady Evropy.

Nejnovější zprávy z Cyrilometodějské stezky.

Zajímá vás, co se děje na trase? Přinášíme vám novinky o kulturních akcích, turistických trasách, konferencích a workshopech a mnoho dalšího. Posuňte se myší dolů a klikněte na libovolný obrázek níže. Můžete se podívat na kalendář akcí, který najdete v hlavním menu webu.

Mezinárodní vědecká konference Křesťanské hodnoty a trvale udržitelná společnost


17. dubna 2024, Nitra, Slovensko
Dne 17. dubna 2024 se v Nitře konala konference s názvem Křesťanské hodnoty a udržitelná společnost. Záštitu nad konferencí převzal mons. prof. Viliam Judák, PhD. - nitranský biskup a prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Konference se zúčastnili odborníci ze Slovenska, České republiky, Polska a Řecka. Jedním z klíčových témat konference byla interpretace a zhodnocení významu cyrilometodějské misie v kontextu evropské hodnotové tradice a jejího významu pro současnou religiozitu a udržitelnou společnost.

PUTOVÁNÍ Z KOPČAN DO MIKULČIC OTEVŘELO TURISTICKOU SEZÓNU NA CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE

28. dubna 2024, Kopčany-Mikulčice, SR-ČR

Putování z Kopčan do Mikulčic po stopách Velké Moravy s průvodci otevřelo 28. dubna turistickou sezónu na Cyrilometodějské stezce. Přilákalo kolem 40 účastníků z Česka a Slovenska. Prohlédli si jak památky připomínající raný středověk – unikátní kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech a Slovanské hradiště v Mikulčicích, tak památky z barokní doby – císařský a královský Hřebčín a Kačenárnu v Kopčanech. 

ZVEME NA JARNÍ PUTOVÁNÍ PO CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE Z KOPČAN DO MIKULČIC


28. dubna 2024, Kopčany - Mikulčice, Česká republika

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje zve příznivce turistiky a kulturního dědictví na jednodenní putování po Cyrilometodějské stezce z Kopčan do Mikulčic po stopách Velké Moravy s průvodci. Akce se uskuteční v neděli 28. 4. 2024 od 10 hodin. Po trasách Cyrilometodějské stezky se každoročně koná několik putování.

BAZILIKA SV. PRAXEDY V ŘÍMĚ NESE NOVĚ OZNAČENÍ CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA

23. března 2024, Řím, itálie

Bazilika sv. Praxedy v Římě nese nově označení Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy. Stalo se tak po dvou letech od podepsání memoranda o spolupráci mezi touto bazilikou a sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Zaměřujeme se na ...

Sdružení se zaměřuje na různé rozvojové a udržitelné aktivity. Ty jsou výsledkem prezentace rozmanitosti kulturního dědictví svatých Cyrila a Metoděje a jejich následovníků. 

Síť slovanské kultury

Od prvního slovanského písma – hlaholice – a staroslověnštiny až po současnost.

Síť lokalit

Zajímavá místa spojená s šířením cyrilometodějského odkazu.

Síť tras

Inspirovaná putováním slovanských misionářů a jejich následovníků.

Síť akcí

Kulturní a vzdělávací aktivity po celý rok.

Síť produktů

Koordinované pod společným logem Cyrilometodějské cesty.

Síť institucí

Udržujících dědictví svatých Cyrila a Metoděje.

Podstata cyrilometodějského dědictví

Cyrilometodějská stezka

Stezka se zaměřuje především na kulturní myšlenky a kulturní obsah. Ty přinesli Cyril a Metoděj během misie, kterou vedli především mezi velkomoravskými Slovany v letech 863-868. (Jejich misijní činnost se týkala také Slovanů v Dolní Panonii). 

Cyrilometodějská mise byla podniknuta jako odpověď byzantského císaře Michala III. na žádost velkomoravského knížete Rastislava. Především zavedení srozumitelného jazyka pro církevní a veřejné užívání v tomto slovanském státě. Za druhé upevnění a posílení křesťanské víry jejich obyvatel. Cyril a Metoděj však nejen zdokonalili slovanskou řeč (doplněním slovní zásoby a gramatiky) pro potřeby teologického, filozofického, legislativního, administrativního a literárního diskurzu. Ve skutečnosti šli odvážně ještě dál a Konstantin vymyslel písmo přizpůsobené slovanskému fonematickému systému - hlaholici.

Na konci 9. století vznikla v jihoslovanských zemích cyrilice. Nejspíše v Bulharském chanátu. Zatímco v 11. století se hlaholice ještě poměrně hojně používala (zejména v rámci Ochridské literární školy), od 12. století převládla cyrilice. Ta sloužila jako ekvivalent řecké abecedy pro Slovany východního ritu, kteří žili v civilizačním a politickém prostředí Východořímské říše. Mezi Chorvaty se hlaholice používala i nadále, poslední hlaholský text byl vytištěn v roce 1927.