Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Kulturní stezka Rady Evropy

Cyrilometodějská stezka

Objevte hluboký, jedenáct století trvající dopad
na kulturní historii a kulturní identitu Slovanů

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se věnuje okazu spolupatronů Evropy, sv. Cyrila a Metoděje. Šířením pozitivních evropských hodnot, které sv. Cyril a Metoděj v 9. století vytvářeli a jako spolupatroni Evropy stále vytvářejí, přispívá Cyrilometodějská stezka k modernímu evropanství – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu. V dnešní těžké době tyto hodnoty nabývají mimořádného rozměru. Prosíme přátele kulturních stezek, aby v rámci svých možností podpořili obyvatele Ukrajiny ať už finančními nebo jinými způsoby. Děkujeme.

KULTURNÍ STEZKA
RADY EVROPY

Program Kulturní stezky, který zahájila Rada Evropy v roce 1987, představuje prostřednictvím cesty napříč časem a prostorem, jak různé evropské kultury a státy přispívají ke společnému evropskému kulturnímu dědictví.

Kulturní stezky prokazují rozmanitosti živých kultur a kombinace místního dědictví s evropskými myšlenkami. Umožňují objevování nových destinací a vrhají světlo na zapomenuté nebo skryté aspekty společného dědictví.

KULTURNÍ STEZKA
RADY EVROPY

Kulturní cesty uvádějí do praxe základní hodnoty Rady Evropy: lidská práva, kulturní demokracii, kulturní rozmanitost a identitu, dialog, vzájemnou výměnu a obohacování napříč hranicemi a staletími. V roce 2021 existuje 45 certifikovaných Kulturních stezek Rady Evropy.

Síť slovanské kultury

Od prvního slovanského písma – hlaholice – a staroslověnštiny až po současnost.

Síť lokalit

Zajímavá místa spojená s šířením cyrilometodějského odkazu.

Síť tras

Inspirovaná putováním slovanských misionářů a jejich následovníků.

Síť akcí

Kulturní a vzdělávací aktivity po celý rok.

Síť produktů

Koordinované pod společným logem Cyrilometodějské cesty.

Síť institucí

Udržujících dědictví svatých Cyrila a Metoděje.

Co je Cyrilometodějská stezka

Připomenutí a inspirace cyrilometodějským odkazem, zhodnocení křesťanských tradic a kultury zemí spojených s misií svatých Cyrila a Metoděje a také jejich následovníků, vytváří v Evropě zajímavé téma pro poznávání.

Cíle sdružení EKSCM

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je mezinárodní sítí partnerů, která se snaží zviditelnit a zachovat jedinečné evropské dědictví, autentický příběh cyrilometodějské mise.

Členství ve sdružení EKSCM

Sdružení je otevřeno novým členům, kteří mají zájem podpořit jeho cíl – vytvoření udržitelné partnerské sítě rozvíjející mezinárodní kulturní stezku tematicky zaměřenou na cyrilometodějský odkaz.

Zájmová místa

Objevte místa spojená s cyrilometodějským dědictvím.

NOVINKY

Mezinárodní konference "Cyrilometodějská stezka - Kulturní stezka Rady Evropy" ve Zlíně, Česká republika

Mimo zajímavých příspěvků z oblasti dobrých praxí jiných evropských kulturních stezek (Via Francigena, Romea Strata, Kulturní stezka industriálního dědictví apod.) proběhne slavností předání z rukou zástupců Rady Evropy certifikátu Kulturní stezka Rady Evropy předsedovi sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Cyrilometodějská stezka získala zvláštní cenu v soutěži Grand Prix cestovního ruchu 2021/2022 na veletrhu Holiday World v Praze

Cyrilometodějská stezka - Kulturní cesta Rady Evropy získala zvláštní cenu COT group v nové kategorii Nejlepší projekt udržitelného cestovního ruchu na 15. ročníku Velké ceny cestovního ruchu České republiky. Byl jedním z 15 oceněných z celkového počtu 52 přihlášených projektů v oblasti cestovního ruchu ČR.

Významné římské baziliky součástí Cyrilometodějské stezky

V pondělí 14. února podepsala ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Vojtová memorandum o společném postupu při rozvoji stezky a spolupráci se dvěma významnými bazilikami v Římě - bazilika sv. Klimenta a baziliku sv. Praxedy.

Slavnost úmrtí svatého Konstantina Cyrila - Filosofa

Na akci byl představen průvodce "Kdo, kdy, kde v rozsáhlém životě svatého Konstantina-Cyrila", vydaný v roce 2021 v rámci řady knihovny KMNC "Legenda". Kniha byla vydána s finanční podporou Národního vědeckého programu "Kulturní a historické dědictví, národní paměť a rozvoj společnosti".

Na Devíně se uctívali svatí Cyril a Metoděj

V pondělí 14. února 2022 uplynulo 1153 let od úmrtí Konstantina – svatého Cyrila. Pocta soluňských bratří položením květin k pomníku svatých Cyrila a Metoděje před kostelem svatého Kříže na náměstí svatých Cyrila a Metoděje na Devíně.

PUTUJME
BEZ HRANIC

Poznejte příběhy památných míst Moravy a Slovenska, řešte kvízové otázky a tajenku napsanou hlaholicí. Poznejte odkaz Velké Moravy, odkaz našich předků.

cs_CZČeština