Ukrajina

Inkerman – Sevastopol

Byl založen v roce 1850 na místě středověkého byzantského kláštera. Tam byly uloženy ostatky sv. Klimenta před jejich přemístěním do Konstantinopole, na Moravu a do Říma svatými Cyrily a Metoděje. Raní křesťané měli uchovávat relikvie v jeskyni, kterou bylo možné navštívit pouze na výročí smrti svatého Klimenta.

en_USEnglish