Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Srbsko

Klášter Studenica

Pravoslavný klášter byl postaven koncem 12. století. Od roku 1986 je součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Studenica představuje vrchol srbské historie. Klášter obsahuje pozůstatky prvního srbského panovníka a zakladatele Studenice, svatého Simeona, ostatky jeho manželky Anastasie a také ostatky, rubáš a rakev prvního srbského krále Štěpána Prvokorunovaného (Stefana Prvovenčaniho).

Klášter Studenica Read More »

Sremska Mitrovica, Vojvodina

Starověké Sirmium bylo město v římské provincii Pannonia, ležící na řece Sávě, na místě moderní Sremska Mitrovica v severním Srbsku. Poprvé zmíněn ve 4. století před naším letopočtem a původně obýván Ilyrové a Keltové, byl dobyt Římany v 1. století před naším letopočtem a následně se stal hlavním městem římské provincie Pannonia Inferior.

Sremska Mitrovica, Vojvodina Read More »