Trnavský kraj

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Majcichov

Lokalita sa nachádza severovýchodne od obce pri malom hájiku (Vlčkovský hájik). Má podkovovitý až oválny tvar, a bola umiestnená na miernej vyvýšenine na ľavom brehu rieky Dudváh. Patrí k nížinným hradiskám a má rozlohu cca 7,2 ha. Zo všetkých strán bolo opevnené systémom valov a priekop…

Hradisko Kostolec, Ducové

Hradisko Kostolec-Ducové

Severne od Piešťan v blízkosti obce Ducové sa nachádza vápencovo-dolomitický ostroh. Ide o polykultúrnu lokalitu, ktorá bola osídlená už v praveku. Najväčší význam však dosiahla vo včasnom stredoveku, kedy sa tu nachádzal veľkomoravský dvorec. V roku 1990 bola lokalita vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku…

Poutní místo Trstín-Hájiček

Pútnicke miesto Hájiček, Trstín

Poloha Trstína pri vstupe do jedného z malokarpatských prechodov na trase tzv. Českej cesty ho predurčila na osídlenie už v ranom stredoveku. Obec leží v bezprostrednom kontakte s územím Smolenického krasu, je z nej výborná dostupnosť na Záruby – Najvyšší vrch Malých Karpát (768 m n. m.) a poskytuje možnosti pešej aj cyklistickej turistiky v smere na Modru, Piešťany a Záhorie…

Hrad Branč

Hrad Branc, Podbranč

Hrad Branč (rozloha cca 7.500 m²) je situovaný na mierne vyvýšenom kopci (480 m.n.m.) v Myjavskej Pahorkatine nad dnešnou osadou Podzámok. Jeho predchodcom bolo hradisko situované juhovýchodne od dnešného hradu (osídlené od stredného eneolitu až do včasného stredoveku). Hrad dal postaviť magister Aba z Hlohovca…

en_USEnglish