Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Rakousko

Haus Wittgenstein s památníkem svatých Cyrila a Metoděje

Památník sv. Cyrila a Metoděje byl umístěn ve Witgensteinově zahradě poté, co se dům stal bulharským institutem kultury ve Vídni v roce 1976 a stal se centrem oslav 24. května – svátku Cyrila a Metoděje a bulharské kultury. Na rozdíl od budovy není pomník Svatých bratrů popularizován, kromě emblémů dnů bulharské kultury.

Haus Wittgenstein s památníkem svatých Cyrila a Metoděje Read More »

Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Theumermarkt, Vídeň

Římskokatolický farní kostel byl vysvěcen v roce 1995. Jeho poslání vysvětluje patronát Cyrila a Metoděje kvůli umístění kostela na Brünnerstrasse, bývalé obchodní cestě na Moravu. Zvláštní pozornost věnovaná mladým lidem – je pro ně připraveno několik akcí, například Modlitební kruh „Loretto SS Cyrila a Metoděje“ (Loretto Gemeinschaft Cyril a Metoděj) a Veletrh mládeže každý měsíc. Církev je pro veřejnost velmi transparentní, proto uplatňuje sociální média a provozuje webové stránky i fyzický a digitální farní deník (Pfarrzeitung).

Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje Theumermarkt, Vídeň Read More »

Kostel svatého Michala, Vídeň

Kostel je jedním z nejstarších kostelů ve Vídni a jednou z mála zbývajících románských budov postavených ve 13. století. V průběhu 18. století při slavnostech svátku sv. Cyrila a Metoděje každoročně v kostele slavila moravská menšina. Na těchto slavnostech kázali pro moravskou menšinu slavní kazatelé z celé habsburské říše. Nyní jsou kazatelé uchováváni v klosterneuburském klášteře. K oslavám patřily největší varhany barokového stylu ve Vídni a významná ikona byzantského oltáře Panny Marie s dítětem.

Kostel svatého Michala, Vídeň Read More »

Opatství Heiligenkreuz

Opatství Heiligenkreuz (Stift Heiligenkreuz) je cisterciácký klášter v obci Heiligenkreuz v jižní části vídeňského lesa. Založen v roce 1133, je to nejstarší nepřetržitě obsazený cisterciácký klášter na světě. Klášterní knihovna je s více než 270 000 svazky největší soukromou knihovnou v Rakousku. Srdcem knihovny je středověká sbírka 1250 rukopisů a 860 prvotisků. Dnes je klášterní knihovna institucí znalostí a partnerem různých regionálních i mezinárodních výzkumných center.

Opatství Heiligenkreuz Read More »