Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

muzeum

Budapešť – Maďarské národní muzeum

Maďarské národní muzeum shromažďuje, uchovává a prezentuje historické památky Karpatské kotliny a Maďarska od roku 1802. V muzeu se nachází velké množství sbírek. Jedním z nich je slavná archeologická sbírka Zalavár. Nálezy pocházejí z 9. století do 17. století a byly získány z osad nebo hřbitovů při pravidelných vykopávkách v Zalaváru od roku 1951.

Budapešť – Maďarské národní muzeum Read More »

Humac muzeum ve františkánském klášteře

Humacská deska byla primárně umístěna v kostele Archanděla Michaela na místě Grebina na Humaci poblíž Ljubuški. Pravděpodobně byl tento kostel zbořen v polovině 16. století. Když byl postaven kostel sv. Ante a františkánský klášter na Humaci (1867), byla deska zazděna do pravé strany východního vchodu. Vyňata byla z této zdi v roce 1958 a umístěna v klášterním muzeu.

Humac muzeum ve františkánském klášteře Read More »