Maďarsko

Budapešť – Maďarské národní muzeum

Maďarské národní muzeum shromažďuje, uchovává a prezentuje historické památky Karpatské kotliny a Maďarska od roku 1802. V muzeu se nachází velké množství sbírek. Jedním z nich je slavná archeologická sbírka Zalavár. Nálezy pocházejí z 9. století do 17. století a byly získány z osad nebo hřbitovů při pravidelných vykopávkách v Zalaváru od roku 1951.

Zalavár-Vársziget „Hradní ostrov“

Památkou kulturního dědictví je archeologické naleziště i pamětní park (Zalavár Historical Memorial Park). Je známo, že v roce 867 vládce dolnopanonského knížectví Kotzel přivítal Cyrila a Metoděje na cestě z Velké Moravy k papeži v Římě, aby ospravedlnili používání slovanského jazyka pro křesťanskou liturgii.

en_USEnglish