Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Chorvatsko

Kaple sv. Cyrila a Metoděje a folklórní slavnost „Cirilovo“, Sunger, Mrkopalj

Obec Sunger se nachází v obci Merkopal v Gorském Kotaru, v hornaté oblasti v severozápadním Chorvatsku, proslulé lyžařskými středisky, lesy a jeskyněmi. Kaple byla postavena a zasvěcena Cyrilovi a Metodějovi v roce 1863 tisíc let po slavení moravské mise. Od té doby jsou oba slovanští svatí patrony nejen vesnického kostela, ale také komunity Sunger.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje a folklórní slavnost „Cirilovo“, Sunger, Mrkopalj Read More »

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, Zahřeb

Katedrála byla založena na konci 11. století. Jeho současný novogotický vzhled pochází z let 1880-1906. Budova prošla rekonstrukcí po silném zemětřesení a byly postaveny nové oltáře. Majestátní kostel má velkou architektonickou a uměleckou hodnotu. Encyklika papeže Lva XIII. Grande Munus z roku 1880 zahrnuje do obecného kalendáře římské církve svátek slovanských apoštolů. V roce 1885 se v katedrále v Záhřebu slavil miléniový rok smrti svatého Metoděje kvůli slavnosti, kdy se konala slovanská liturgie.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, Zahřeb Read More »