Chorvatsko

Ostrov KRK – hlaholská cesta Baška

Stezka je věnována bašské desce – první národní dokument v chorvatských dějinách, datovaný kolem poloviny 11. století a napsaný hlaholským písmem. Tvoří nelineární stezku vyznačenou kamennými sochami, počínaje horským průsmykem Treskavac u vchodu do údolí Bašky a končící u nábřeží v bašském přístavu Stara Riva ).

Kaple sv. Cyrila a Metoděje a folklórní slavnost „Cirilovo“, Sunger, Mrkopalj

Obec Sunger se nachází v obci Merkopal v Gorském Kotaru, v hornaté oblasti v severozápadním Chorvatsku, proslulé lyžařskými středisky, lesy a jeskyněmi. Kaple byla postavena a zasvěcena Cyrilovi a Metodějovi v roce 1863 tisíc let po slavení moravské mise. Od té doby jsou oba slovanští svatí patrony nejen vesnického kostela, ale také komunity Sunger.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, Zahřeb

Katedrála byla založena na konci 11. století. Jeho současný novogotický vzhled pochází z let 1880-1906. Budova prošla rekonstrukcí po silném zemětřesení a byly postaveny nové oltáře. Majestátní kostel má velkou architektonickou a uměleckou hodnotu. Encyklika papeže Lva XIII. Grande Munus z roku 1880 zahrnuje do obecného kalendáře římské církve svátek slovanských apoštolů. V roce 1885 se v katedrále v Záhřebu slavil miléniový rok smrti svatého Metoděje kvůli slavnosti, kdy se konala slovanská liturgie.

en_USEnglish