Česká republika

Svatý Kopeček u Olomouce

Výstavbou kaple (vysvěcené roku 1633) postavené na pozemku premonstrátského opatství Klášterní Hradisko u Olomouce začíná trvalé sepětí budoucího poutního místa s premonstrátskou řeholní komunitou, která zde působila od roku 1151. Klášter byl na tomto místě založen v roce 1078 olomouckým údělným knížetem Ottou Sličným; do roku 1149 zde byli břevnovští benediktini. Roku 1995 byl kostel povýšen na “baziliku minor”.

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje

Barokní kostel podle projektu K. I. Dientzenhofera a P. I. Bayera byl postaven v letech 1730 – 1736. Interiér chrámu pravoslavné církve má štukovou výzdobu M. I. Palliardiho a fresky K. Schöpofa. Památku parašutistů, kteří v kryptě našli úkryt po provedení atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942, připomíná expozice o heydrichiádě v podzemních prostorách.

Katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě

Katedrála Metropolinan, prominentní příklad gotické architektury; Na seznamu památek UNESCO je spousta uměleckých děl věnovaných kamenným reliéfům sv. Cyrila a Metoděje – Cyril a Metoděj v lunetách katedrály, Cyril a Metoděj na dřevěných branách uvnitř katedrály, 20. století 2 sochy – sv. Cyrila od Václava Levého, 1870 a sv. Metoda od Josefa Václava Myslbeka, 1870 v kapli sv. Jana Předchůdce Scény ze života sv. Metoda a sv. Cyrila na vitráži od Alfonse Muchy ze třicátých let 20. století. „Svatý Metoděj křtí svatou Ludmillu“, bronzová socha Karla Pokorného, 1933.

Emauzy, opatský kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa)

Klášter založil 21. listopadu 1347 král a pozdější císař Karel IV. Také pro Pannu Marii si vybral svatého Vojtěcha a Prokopa, Cyrila a Metoděje a Jeronýma (kteří byli tehdy považováni za autory slovanského písma). Do kláštera pozval chorvatské mnichy, kteří ve slovanštině sloužili římské liturgii a používali hlaholské písmo.

en_USEnglish