Bulharsko

Obec Zlatovrah (dříve Arapovo), okres Plovdiv

Klášter Arapovski byl jediný, který byl založen v polovině 19. století v regionu během osmanské okupace. Hlavní kostel „St. Nedelya “byla postavena v roce 1859. Na freskách kostela je namalováno více než 150 scén. Kromě tradičních evangelických scén zde objevujeme jedinečné scény zobrazující život patrona kláštera, sv. Nedelyi, Jana Křtitele a sv. Paraskevy.

PLOVDIV – Evropské hlavní město kultury 2019 a předběžný seznam světového dědictví UNESCO

Kult Cyrila a Metoděje začal v Bulharsku po příchodu jejich učedníků do Plisky a Preslavu. Jejich církevní svátky se slavily bez přerušení, dokonce i během turecké nadvlády. V roce 1850 byl jejich světský svátek představen při otevření školy sv. Cyrila a Metoděje v Plovdivu. Stal se jedním ze symbolů osvobozeneckých bojů.

Archeologické muzeum Veliki Preslav

Předpokládá se, že soudní komplex v Preslavi je mnohem působivější než komplex v Plisce. Podle zdrojů byl postaven 28 let.18 V okolí Preslavu byly identifikovány čtyři kláštery v opevněném vnitřním městě a šest dalších zvenčí. Tyto komplexy jsou datovány na konec 9. a začátek 10. století. Byli součástí slavné Preslavské literární školy.

Národní historická archeologická rezervace Pliska

Archeologické studie prvního bulharského křesťanského hlavního města Pliska začaly v poslední čtvrtině 19. století. Dnes jsou pozůstatky Plisky zcela otevřené a dobře prostudované. Na začátku 20. století byl otevřen kostel v Malém paláci, Velkém paláci a Velké bazilice. Velký klášterní komplex Velké baziliky byl postaven v 9. století. Tam učedníky Cyrila a Metoděje pravděpodobně uvítal princ Boris I.

en_USEnglish