Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Bulharsko

Obec Zlatovrah (dříve Arapovo), okres Plovdiv

Klášter Arapovski byl jediný, který byl založen v polovině 19. století v regionu během osmanské okupace. Hlavní kostel „St. Nedelya “byla postavena v roce 1859. Na freskách kostela je namalováno více než 150 scén. Kromě tradičních evangelických scén zde objevujeme jedinečné scény zobrazující život patrona kláštera, sv. Nedelyi, Jana Křtitele a sv. Paraskevy.

Obec Zlatovrah (dříve Arapovo), okres Plovdiv Read More »

PLOVDIV – Evropské hlavní město kultury 2019 a předběžný seznam světového dědictví UNESCO

Kult Cyrila a Metoděje začal v Bulharsku po příchodu jejich učedníků do Plisky a Preslavu. Jejich církevní svátky se slavily bez přerušení, dokonce i během turecké nadvlády. V roce 1850 byl jejich světský svátek představen při otevření školy sv. Cyrila a Metoděje v Plovdivu. Stal se jedním ze symbolů osvobozeneckých bojů.

PLOVDIV – Evropské hlavní město kultury 2019 a předběžný seznam světového dědictví UNESCO Read More »

Klášter sv. Cyrila a Metoděje, Národní historická a archeologická rezervace, Borova Gora

Stavba kláštera sv. Cyrila a Metoděje ve Staré Preslavi souvisí s 1000. výročím úmrtí sv. Metoděje v roce 885, přechodem ke křesťanství bulharského lidu poblíž Veliki Preslav v roce 864 a později s připomínkou 1000 let vlády cara Simeona.

Klášter sv. Cyrila a Metoděje, Národní historická a archeologická rezervace, Borova Gora Read More »

Národní historická archeologická rezervace Pliska

Archeologické studie prvního bulharského křesťanského hlavního města Pliska začaly v poslední čtvrtině 19. století. Dnes jsou pozůstatky Plisky zcela otevřené a dobře prostudované. Na začátku 20. století byl otevřen kostel v Malém paláci, Velkém paláci a Velké bazilice. Velký klášterní komplex Velké baziliky byl postaven v 9. století. Tam učedníky Cyrila a Metoděje pravděpodobně uvítal princ Boris I.

Národní historická archeologická rezervace Pliska Read More »