Bratislavský hrad

Bratislavský hrad, Bratislava

Popis

Bratislavský hradný kopec osídlili ľudia už asi pred 5 000 rokmi. V 1. storočí pred n. l. bol akropolou keltského mesta, kedy na návrší stál súbor stavieb vybudovaný staviteľmi z Rímskej ríše. Na prelome 5. a 6. storočia návršie osídlili Slovania, ktorí tu postavili hradisko. V 9. storočí sa stalo súčasťou Veľkej Moravy. Okolo roku 860 postavili baziliku, ktorá je doposiaľ najväčším veľkomoravským kostolom objaveným na území Slovenska.

Historie

Hradisko sa písomne spomína v roku 907 v súvislosti s bitkou pri Bratislave, ktorá je tiež medzníkom zániku Veľkej Moravy. Stavebný ruch pokračoval aj neskôr. Hradný palác postavili ako budúcu cisársku rezidenciu v prvej polovici 15. storočia. V 16. storočí sa Hrad stal sídlom uhorských kráľov. Poslednou veľkou prestavbou prešiel v 18. storočí na príkaz Márie Terézie, kedy nadobudol súčasnú podobu. Hrad v roku 1811 vyhorel. Súčasný vzhľad je výsledkom dvoch veľkých rekonštrukcii. Dnes je hrad sídlom Slovenského národného múzea – Historického múzea.

Praktické informace

en_USEnglish